YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33.15 trang 80 SBT Hóa học 12

Bài tập 33.15 trang 80 SBT Hóa học 12

Khử a gam một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao, thu được 0,84g Fe và 0,88g CO2.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng ở dạng tổng quát.

b) Xác định công thức hoá học của oxit sắt đã dùng.

c) Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để phản ứng hết a gam oxit sắt nói trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.15

a) FexOy + yCO → xFe + yCO2 (1)

b) số mol các chất thu được sau phản ứng:

nFe = 0,015 mol , nCO2 = 0,02 mol

Ta có: x/y = 0,015/0,2 = 3/4

Công thức hóa học của oxit sắt là Fe3O4

c) Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (2)

Theo đề bài trong a g oxit sắt có 0,84g sắt và 0,02 mol nguyên tử oxi

→ a = 0,84 + (16.0,02) = 1,16 → nFe3O4 = 0,005 mol

Theo (2) n HCl = 8nFe3O4 = 0,04 mol

VHCl = 1000.0,04/2 = 20ml

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.15 trang 80 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF