ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hoá học 12 Bài 33 Hợp kim của sắt

Bài tập trắc nghiệm Hoá học 12 Bài 33 về Hợp kim của sắt online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (19 câu):

  • A. Dùng khí CO khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim.
  • B. Dùng khí CO2 khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim.
  • C. Dùng khí hiđro khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim
  • D. Dùng cacbon khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim.
  • A. Dùng oxi đốt cháy tạp chất chuyển về dạng khí hoặc xỉ.
  • B. Dùng O2 chuyển Fe thành FeO, sau đó FeO bị các tạp chất khử thành sắt, các tạp chất bị chuyển thành xỉ.
  • C. Dùng khí CO khử các oxit sắt ở nhiệt độ cao.
  • D. Dùng khí CO khử FeO ở nhệt độ cao.
   
   
  • A. Fe2O→Fe2O3→FeO→Fe
  • B. Fe2O→Fe3O4→FeO→Fe
  • C. Fe3O→FeO→Fe2O3→Fe
  • D. Fe2O3→FeO→Fe3O4→Fe
  • A. Zn
  • B. Cu
  • C. Fe
  • D. Al
  • A. H2.
  • B. Al.
  • C. CO.
  • D. Mg.
  • A. Thép là hợp kim của sắt và cacbon (<2%) và một số nguyên tố khác như Si, Mn, S...
  • B. Gang cứng và ít giòn hơn sắt.
  • C. Gang là hợp kim của sắt và cacbon (2-5%) và một số nguyên tố khác như Si, Mn, S...
  • D. Thép có nhiều tính chất vật lí quý hơn sắt như tính đàn hồi, cứng, ít bị ăn mòn...
  • A. Quặng pirit sắt
  • B. Quặng Hematit
  • C. Quặng Boxit
  • D. Quặng Đôlômit
  • A. 5,6 lit
  • B. 8,96 lit  
  • C. 6,72 lit  
  • D. 3,36 lit
  • A. 1,68 gam.
  • B. 1,68 gam.
  • C. 2,52 gam.
  • D. 3,36 gam.
  • A. 2827,375 kg
  • B. 2562,375 kg
  • C. 2625,375kg
  • D. 2646,375 kg
 • Câu 11:

  Nguyên tắc luyện thép từ gang là

  • A.

   dùng O2 oxi hóa các tạp chất C, Si, P, S, Mn,.. trong gang để thu được thép.

  • B.

   dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao

  • C.

   dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn,.. trong gang để thu được thép.

  • D. tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép
 • Câu 12:

  Câu phát biểu nào dưới đây là đúng ?

  • A.

   Thép là hợp kim của Fe không có C và có một ít S, Mn, P, Si.

  • B.

   Thép là hợp kim của Fe có từ 0,01 - 2% C và một ít Si, Mn, Cr, Ni.

  • C.

   Thép là hợp kim của Fe có từ 2-5% C và một ít S, Mn, p, Si.

  • D. Thép là hợp kim của Fe có từ 5-10% C và một lượng rất ít Si, Mn, Cr, Ni.
 • Câu 13:

  Quặng sắt nào dưới đây có thể dùng để điều chế axit sunfuric?

  • A. xiđerit   
  • B. hematit   
  • C. manhetit    
  • D. pirit
 • Câu 14:

  Lấy một mẫu gang nặng 10 gam, nghiền nhỏ rồi nung nóng trong oxi dư thu được 14 gam Fe2O3. Bỏ qua các nguyên tố khác trong gang. Hàm lượng cacbon trong mẫu gang trên là

  • A. 2%.  
  • B. 3%. 
  • C. 4%.   
  • D. 5%
 • Câu 15:

  Hoà tan hoàn toàn 10 gam gang trong dung dịch HNO3 dặc nóng (dư), thu được V lít hỗn hợp 2 khí (đktc). Biết hàm lượng C trong gang là 4,8%, bỏ qua các nguyên tố khác trong gang. Giá trị của V là:

  • A. 3,584.    
  • B. 11,424.   
  • C. 15,008.   
  • D. 15,904.
 • Câu 16:

  Cho luồng khí CO đi qua ống đựng m gam Fe2O3 nung nóng một thời gian, thu được 6,72 gam hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 dư, thu được 0,448 lít khí Y (đktc) duy nhất có tỉ khối so với khí H2 bằng 15. Giá trị của m là:

  • A. 7,56    
  • B. 8,64   
  • C. 7,20   
  • D. 8,80
 • Câu 17:

  Trong lò cao, sắt oxit có thể bị khử theo 3 phản ứng:

  3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2     (1)

  Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2     (2)

  FeO + CO → Fe + CO2     (3)

  Ở nhiệt độ khoảng 700-800oC, thì có thể xảy ra phản ứng

  • A. (1).    
  • B. (2).    
  • C. (3).    
  • D. cả (1), (2) và (3).
 • Câu 18:

  Cho 14 gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe vào 200 ml dung dịch HCl thấy thoát ra 2,8 lít khí H2 (đktc) và có 1,6 gam chất rắn chỉ có một kim loại. Biết rằng dung dịch sau phản ứng chí chứa 2 muối. Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng là :

  • A.

   1,95M

  • B.

   1,725M.

  • C.

   1,825M.

  • D. 1,875M.
 • Câu 19:

  Trong các loại quặng sắt, quặng chứa hàm lượng % Fe lớn nhất là

  • A.

   Hematit đỏ  

  • B.

   Hematit nâu

  • C. Manhetit    
  • D. Xiđerit
 

 

YOMEDIA
1=>1