YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 208 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 208 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Người ta luyện gang từ quặng chứa Fe3O4 trong lò cao. 

a) Viết phương trình hoá học cho các phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng quặng chứa 92,8% Fe3O4 để có 10,0 tấn gang chứa 4% C và một số tạp chất. Giả thiết hiệu suất của quá trình là 87,5%. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Các phương trình phản ứng

Fe3O4 + CO \(\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 }\) 3FeO + CO2

FeO + CO \(\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 }\) Fe + CO2

Phản ứng tổng hợp:

Fe3O4 + 4CO \(\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 }\) 3Fe + CO2

Trong 10 tấn gang có 96% Fe có 9,6 tấn sắt

Theo phương trình: cứ 232 gam Fe3O4 tạo ra 3.56 = 168 gam Fe

Vậy để có 9,6 tần Fe cần lượng Fe3O4 là: \(\frac{9,6.232}{168}=13,257\) tấn

Hiệu suất phản ứng là 87,5% nên lượng Fe3O4 cần lấy là:

\(\frac{13,257.100}{87,5} = 15,151\) tấn

Mà Fe3O4 chỉ chiếm 92,8% khối lượng quặng nên khối lượng quặng cần lấy là:

\(\frac{15,151.100}{92,8} = 16,326\) tấn

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 208 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON