YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33.10 trang 79 SBT Hóa học 12

Bài tập 33.10 trang 79 SBT Hóa học 12

Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa nhiệt độ và phản ứng xảy ra trong lò cao ?

A. C + CO2 → 2CO

B. CO + 3Fe2O3 → 2Fe3O4 + CO2

C. CO + Fe3O→ 3FeO + CO2

D. CO + FeO → Fe+ CO2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.10

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.10 trang 79 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF