YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33.13 trang 79 SBT Hóa học 12

Bài tập 33.13 trang 79 SBT Hóa học 12

Từ 2,851 g gang sau khi chế hoá thích hợp, thu được 0,0825g silic đioxit. Tính hàm lượng phần trăm của silic trong loại gang đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.13

Khối lượng Si trong 0,0825g SiO2 là:

\(\frac{{0,0825.28}}{{60}} = 0,0385g\)

\(\% {m_{Si}} = \frac{{0,0385}}{{2,851}}.100\%  = 1,35\% \)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.13 trang 79 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF