YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33.8 trang 78 SBT Hóa học 12

Bài tập 33.8 trang 78 SBT Hóa học 12

Có các nguyên liệu : (1) quặng sắt, (2) quặng cromit, (3) quặng boxit, (4) than cốc, (5) than đá, (6) chất chảy CaCO3, (7) SiO2. Nguyên liệu để sản xuất gang gồm

A. 1,3, 4, 5.    

B. 1,4,5.

C. 1,3, 5,7.    

D. 1,4, 6.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.8

Nguyên liệu sản xuất gang gồm: (1) quặng sắt, (4) than cốc, (6) chất chảy CaCO3

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.8 trang 78 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF