YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33.3 trang 78 SBT Hóa học 12

Bài tập 33.3 trang 78 SBT Hóa học 12

Trong quá trình sản xuất gang, xỉ lò là chất nào sau đây?

A. SiO2 và C    

B. MnO2 và CaO

C. CaSiO3    

D. MnSiO3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.3

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.3 trang 78 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF