Nguyễn Tấn Hiệp's Profile

Nguyễn Tấn Hiệp

Nguyễn Tấn Hiệp

01/01/1990

THPT Nguyễn Trãi

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 3
Điểm 18
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • Nguyễn Tấn Hiệp đã trả lời trong câu hỏi: hình chóp từ giác có bao nhiêu mặt ? Cách đây 9 tháng

  C, Hình chóp tứ giác Có 5 Mặt

 • Nguyễn Tấn Hiệp đã trả lời trong câu hỏi: nhị thức newtown Cách đây 9 tháng

  A. 79038

 • Nguyễn Tấn Hiệp đã trả lời trong câu hỏi: giúp mình với ạ Cách đây 9 tháng

  Biểu thức "5 mod 2" bằng 1 vì 5 chia cho 2 có thương số là 2 là số dư là 1

 • Nguyễn Tấn Hiệp đã đặt câu hỏi: Tính các tổng sau Cách đây 9 tháng

  Tính các tổng sau:

    A= (3+1/3)2+(32+1/32)2+....+(3n+1/3n)2

   

 • Nguyễn Tấn Hiệp đã đặt câu hỏi: Tính các tổng sau Cách đây 9 tháng

  Tính các tổng sau:

    A= (3+1/3)2+(32+1/32)2+....+(3n+1/3n)2

   

 • Nguyễn Tấn Hiệp đã đặt câu hỏi: Axit nitric thể hiện tính oxh với Cách đây 10 tháng

  axit nitric đặc nóng thể hiện tính oxh với những chất nào sau đây :ư

  1. FeO

  2. CaCO3

  3. Au

  4.Fe

  5. Fe2O3

  6.C

  7.Fe(OH)2

  NaOH

Điểm thưởng gần đây (4)

 • Nguyễn Tấn Hiệp: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tấn Hiệp: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tấn Hiệp: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tấn Hiệp: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 7 Nitơ) (+3đ) Cách đây 9 tháng