Bài tập 4 trang 145 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 145 sách GK Hóa lớp 11

Cho các chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom.

B. Có 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

C. Có ba chất có khả năng làm mất màu dung dịch Brom.

D. Không có chất nào làm nhạt màu dung dịch kali pemangalat.

Gợi ý trả lời bài 4

Có ba chất có khả năng làm mất màu dung dịch Brom là etilen, but-2-in và axetilen do trong phân tử của chúng có chứa liên kết pi.

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 145 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Đun nóng 24,6g hỗn hợp khí x gồm  c2h2 và h2  với xúc tác  Ni , sau 1 tg thu đc hỗn hợp khí y . Dẫn toàn bộ hộn hợp Y lội qua bình đựng brom ( dư ) thì còn lại 6,72  hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với o2 là 0,5 . Khối lượng dung dịch brom tăng là :

  A , 15,6g  B . 24,6g C. 18g D . 19,8g 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  hỗn hợp x gồm một anđehit và một ankin có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X thu được 3a mol CO2 và 1,8a mol H2O. cho 0.1 mol hỗn hợp X tác dụng với tối đa 0.14 mol AgNO3 trong NH3 ( điều liện thích hợp) được m gam kết tủa. Gía trị của m là:

  A. 20,14

  B. 19,96

  C. 19,00

  D. 21.00

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Cho hỗn hợp X gồm 3 Ankin, số mol của hh là 0.1 mol. Chia hỗn hợp X đó thành 2 phần bằng nhau.

  Phần 1 đem dốt cháy thì thu dc 2.34g H20

  Phần 2 cho tác dụng với 250ml dd AgNO3 0.12M trong NH3 thì tạo ra 4.55g kết tủa

  Tìm CTPT của 3 ankin trên. Biết rằng ankin có khối lượng nhỏ nhất chiếm 40% số mol của hh X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Hỗn hợp X gồm metan, etilen, axetilen. Sục 7 gam X vào nước brom dư thì thấy có 48 gam brom pư. Cho 7 gam trên pư với AgNO3/NH3 dư trong NH3 thì thu được 24 gam kết tủa. Tính khối lượng mỗi chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  A là ankin có tỉ khối so với oxi bằng 2,125

  a) tìm CTPT, viết CTCT và gọi tên A

  b) trong các đồng phân trên đồng phân nào phản ứng với AgNO3/NH3? Viết PTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời