YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4 trang 179 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 179 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bằng phản ứng hóa học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau:

a) Etan; etilen và axetilen

b) Butađien và but-1-en

c) But-1-en và but-2-en.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Phân biệt: CH3-CH3; CH2=CH2; CH≡CH

+ Dùng dung dịch AgNO3/NH3 nhận biết được C2H2 vì tạo ra kết tủa vàng nhạt.

CH≡CH + 2[Ag(NO3)2]OH → AgC≡CAg↓ + 4NH3 + 2H2O

+ Dùng dung dịch Br2 nhận biết được C2H4 vì nó làm mất màu dung dịch Br2:

CH2=CH+ Br2→CH2Br-CH2Br

Mẫu còn lại là C2H6.

Tương tự: b) và c) Dùng dung dịch AgNO3/NH3 nhận biết được but-1-en.

Lưu ý: Dùng AgNO3/NH3 có thể nhận biết được các ankin có liên kết 3 đầu mạch.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 179 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF