YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 178 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 178 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [..] ở mỗi câu sau đây:

a) Ankin là phần còn lại sau khi lấy đi q nguyên tử H từ phân tử ankan.    [...]

b) Ankin là hidrocacbon còn lại sau khi lấy đi 1 nguyên tử H từ phân tử ankan.     [...]

c) Ankin là hidrocacbon không no có 1 liên kết ba C≡C.     [...]

d) Ankin là hidrocacbon mạch hở có 1 liên kết ba C≡C.     [...]

e) Ankin là hợp chất có công thức chung R1-C≡C-Rvới R1,R2 là H hoặc nhóm ankin.    [...]

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

a) S

b) S

c) S

d) Đ

e) Đ

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 178 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF