YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 145 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 145 sách GK Hóa lớp 11

Trong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3:

A. 1 chất.

B. 2 chất.

C. 3 chất.

D. 4 chất.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 6

Ankin có liên kết ba đầu mạch tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3. (phản ứng tráng bạc)

Trong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có 2 chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3

\begin{array}{*{20}{c}}
{CH \equiv C - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3};\;C{H_3} \equiv C - CH - C{H_3}}\\
{\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\;^|}}\\
{\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;C{H_3}}
\end{array}

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 145 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON