Bài tập 6 trang 145 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 145 sách GK Hóa lớp 11

Trong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3:

A. 1 chất.

B. 2 chất.

C. 3 chất.

D. 4 chất.

Gợi ý trả lời bài 6

Ankin có liên kết ba đầu mạch tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3. (phản ứng tráng bạc)

Trong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có 2 chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3

\begin{array}{*{20}{c}}
{CH \equiv C - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3};\;C{H_3} \equiv C - CH - C{H_3}}\\
{\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\;^|}}\\
{\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;C{H_3}}
\end{array}

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 145 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tấn Thanh

  Tính dB/H2

  bởi Lê Tấn Thanh 06/11/2018

  hỗn hợp A:C2H2 và H2 có dA/H2=5.8. dẫn A qua Ni nung nóng đến khi pư xảy ra htoan thu được hỗn hợp B. tính dB/H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  X là đồng đẳng của axetilen. Khi cho m gam X vào dd 500ml AgN03 1M(trong NH3) thì thu được 40,25 g kết tủa và nồng độ AgN03 giảm đi một nửa. Tìm CTPT, viết CTCT của X. Gọi tên thường và tên thay thế

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Học Mãi

  18.
  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Q gồm một ankan có nhánh X và một ankin Y thu được khí cacbonic và hơi nước với số mol bằng nhau. Tỉ
  khối của hỗn hợp Q so với hidro là 21. Công thức phân tử của X và Y lần lượt là

  A. C3H8, C3H4
  B. C4H10, C2H2
  C. C5H10, C2H2
  D. C2H2, C2H6

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Cho mình hỏi câu này vs:

  Các chất trong dãy nào sau đây khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đều tạo ra sản phẩm là kết tủa:

       A. fructozơ, anđehit axetic, amilopectin, xenlulozơ.   B. Đivinyl, glucozơ, metyl fomat, amilozơ.

       C. glucozơ, metyl fomat, saccarozơ, anđehit axetic.   D. vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, axetanđehit.

  Có cách nào nhớ hết không mn?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Đặng Tuấn Anh

  hidro hóa hoàn toàn 7,32g X chứa 1 ankin và 2 andehit mạch hở cần 0,32 mol H2 thu được hh Y dẫn Y qua Na dư thoát ra 3,584 l hh khí mặt khác đốt cháy Y cần 0,55 mol oxi thu được 8,064 l CO2 nếu dẫn 0,135 mol X qua AgNO3 trong NH3 dư thu được khối lượng kết tủa là

  A 30,24 B 40,32 C 55,46 D 35,89

  Giải chi tiết dùm mình nha mn :(

  Theo dõi (0) 4 Trả lời

Được đề xuất cho bạn