Bài tập 6 trang 145 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 145 sách GK Hóa lớp 11

Trong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3:

A. 1 chất.

B. 2 chất.

C. 3 chất.

D. 4 chất.

Gợi ý trả lời bài 6

Ankin có liên kết ba đầu mạch tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3. (phản ứng tráng bạc)

Trong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có 2 chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3

\begin{array}{*{20}{c}}
{CH \equiv C - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3};\;C{H_3} \equiv C - CH - C{H_3}}\\
{\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\;^|}}\\
{\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;C{H_3}}
\end{array}

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 145 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Đặng Tuấn Anh

    hidro hóa hoàn toàn 7,32g X chứa 1 ankin và 2 andehit mạch hở cần 0,32 mol H2 thu được hh Y dẫn Y qua Na dư thoát ra 3,584 l hh khí mặt khác đốt cháy Y cần 0,55 mol oxi thu được 8,064 l CO2 nếu dẫn 0,135 mol X qua AgNO3 trong NH3 dư thu được khối lượng kết tủa là

    A 30,24 B 40,32 C 55,46 D 35,89

    Giải chi tiết dùm mình nha mn :(

    Theo dõi (0) 4 Trả lời