YOMEDIA
UREKA

Bài tập 32.1 trang 49 SBT Hóa học 11

Bài tập 32.1 trang 49 SBT Hóa học 11

Chất CH3-C(CH3)2-C≡CH có tên là gì?

A. 2,2-đimetylbut-1-in

B. 2,2-đimetylbut-3-in

C. 3,3-đimetylbut-1-in

D. 3,3-đimetylbut-2-in

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.1

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.1 trang 49 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF