YOMEDIA
UREKA

Bài tập 32.5 trang 50 SBT Hóa học 11

Bài tập 32.5 trang 50 SBT Hóa học 11

Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.5

(1) CaCO3 → CaO + CO2   (đk: 1000oC)

(2) CaO + 3C → CaC2 + CO  (đk: 2000oC)

(3) CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

(4) C2H2 + H2 → C2H (đk: to, Pb/PbCO3)

(5) C2H4 + H2 → C2H6  (đk: to, Ni)

(6) C2H2 + HCl → CH2=CHCl  (đk: 150-200oC, HgCl3)

(7) Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.5 trang 50 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF