YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 145 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 145 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau:

a) Hidro có xúc tác Pd/PbCO3

b) Dung dịch brom (dư)

c) Dung dịch bạc nitrat trong amoniac

d) Hidro clorua có xúc tác HgCl2

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Câu a:

\(CH_{3}-C\equiv CH + H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ Pd, \ PbCO_{3} \ }CH_{3}-CH=CH_{2}\)

Câu b:

\(\begin{matrix} \ \\ \ \\ CH_{3} - C \equiv CH + 2Br_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } \ \\ \ \\ \ \end{matrix}\begin{matrix} \ \ \ \ \ \ \ \ Br \ \ \ \ Br \\ \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3}-C-CH \\ \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ Br \ \ \ \ Br \end{matrix}\)

Câu c:

\(CH_{3}-C \equiv CH + AgNO_{3} + NH_{3}\xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } CH_{3}-C \equiv CAg \downarrow + \ NH_{4}NO_{3}\)

Câu d:

\(\begin{matrix} CH_{3 } - C \equiv CH + HCl \xrightarrow[ \ ]{ \ HgCl_{2} \ } \ \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} CH_{3}-C=CH_{2} \\ ^| \\ Cl \end{matrix}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 145 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF