RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 145 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 145 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau:

a) Hidro có xúc tác Pd/PbCO3

b) Dung dịch brom (dư)

c) Dung dịch bạc nitrat trong amoniac

d) Hidro clorua có xúc tác HgCl2

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Câu a:

\(CH_{3}-C\equiv CH + H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ Pd, \ PbCO_{3} \ }CH_{3}-CH=CH_{2}\)

Câu b:

\(\begin{matrix} \ \\ \ \\ CH_{3} - C \equiv CH + 2Br_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } \ \\ \ \\ \ \end{matrix}\begin{matrix} \ \ \ \ \ \ \ \ Br \ \ \ \ Br \\ \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3}-C-CH \\ \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ Br \ \ \ \ Br \end{matrix}\)

Câu c:

\(CH_{3}-C \equiv CH + AgNO_{3} + NH_{3}\xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } CH_{3}-C \equiv CAg \downarrow + \ NH_{4}NO_{3}\)

Câu d:

\(\begin{matrix} CH_{3 } - C \equiv CH + HCl \xrightarrow[ \ ]{ \ HgCl_{2} \ } \ \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} CH_{3}-C=CH_{2} \\ ^| \\ Cl \end{matrix}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 145 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)