YOMEDIA
ZUNIA12

Cho X gồm 0,15 mol propin; 0,1 mol axetilen; 0,2 mol etan và 0,6 mol H2. Nung nóng X một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng a. Cho Y tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thu được kết tủa và 15,68 lít hỗn hợp khí Z ở đktc. Sục khí Z qua dung dịch brom dư thấy có 8,0 gam brom phản ứng. Giá trị của a?

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Chú ý: Phản ứng giữa hydrocacbon và H2

  + Tổng số mol hydrocacbon (bđ) = Tổng số mol hydrocacbon (sau phản ứng)

  + Số mol hỗn hợp khí sau phản ứng giảm = số mol H2 đã phản ứng

  Ta có sơ đồ sau:

   

  C3H4 (0,15)

   

   

  C3H4 (x mol)

   

   

  C3H6 (y)

  (X)

  C2H2 (0,1)

  \(\xrightarrow[]{Ni,t^0}\)

  (Y)

  C2H2 (x mol)

  \(\xrightarrow[]{AgNO_3/NH_3}\)

  (Z)

  C2H4 (y)

   

  C2H6 (0,2)

   

   

  C3H6 (y mol)

   

   

  C3H8 (z)

   

  H2 (0,6)

   

   

  C2H4 (y mol)

   

   

  C2H6 (z)

   

   

   

   

  C3H8 (z mol)

   

   

  C2H6 (0,2)

   

   

   

   

  C2H6 (z mol)

   

   

  H2 dư (a)

   

   

   

   

  C2H6 (0,2)

   

   

   

   

   

   

   

  H2 dư (a mol)

   

   

   

  Đề yêu càu tính \(d_{\frac{Y}{H_2}}\)

  Như vậy ta chỉ cần tìm số mol H2 đã phản ứng tạo Y để biết nY.

  mX = mY = 0,15 × 40 + 0,1 × 26 + 0,2 × 30 + 0,6 × 2 = 15,8 g

  + Y qua dd Br2 anken phản ứng

  \(\Rightarrow n_{Br_2} = n_{anken} = y = 0,05\ mol\)

  Có nZ = 0,7 mol

  ⇒ 0,7 = y + z + 0,2 + a               (1)

  Có \(n_{H_2}\) (bđ) = 0,6 mol

  ⇒ 0,6 = y + 2z + a                        (2)

  + Để tạo anken thì \(n_{H_2}\) pứ = nanken

                    ankan thì \(n_{H_2}\) pứ = 2nankan

  (1), (2) ⇒ z = 0,1 mol; a = 0,35 mol

  ⇒ \(n_{H_2}\) dư = 0,35 mol

  \(n_{H_2}\) đã pứ = 0,6 – 0,35 = 0,25 mol

  ⇒ nY = nX – 0,25 = 0,15 + 0,1 + 0,2 + 0,6 – 0,25 = 0,88

  \(\Rightarrow d_{\frac{Y}{H_2}} = \frac{\overline{M}_Y}{2} = \frac{15,8}{0,8 \times 2} = 9,875\)

    bởi My Hien 13/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON