ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 32.6 trang 50 SBT Hóa học 11

Bài tập 32.6 trang 50 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một ankin. Tỉ khối của A đối với hiđro là 4,8. Đun nóng hỗn hợp A có mặt chất xúc tác Ni thì phản ứng xảy ra với hiệu suất được coi là 100%, tạo ra hỗn hợp khí B không làm mất màu nước brom và có tỉ khối đối với Hiđro là 8.

Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm về thể tích của từng chất trong hỗn hợp A và hỗn hợp B.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.6

 
 

Giả sử trong 1 mol A có X mol CnH2n-2 và (1 - x) mol H2. Khối lượng của 1 mol A là :

MA = (14n - 2)x + 2(1 - x) = 4,8.2 = 9,6 (g/mol) (1)

Khi đun nóng 1 mol A có mặt Ni, tất cả ankin đã biến hết thành ankan (vì B không tác dụng với nước brom) :

CnH2n−2    +     2H2       →     C2H2n+2

x mol              2x mol              x mol

Số mol khí còn lại trong B là (1 - 2x) mol nhưng khối lượng hỗn hợp B vẫn bằng khối lượng hỗn hợp A tức là bằng 9,6 g. Khối lượng của 1 mol B:

MB\(\frac{{9,6}}{{1-2x}} = 8.2 = 16(g/mol)\)

⇒ x = 0,2

Thay x = 0,2 vào (1), tìm được n = 3.

Hỗn hợp A: C3Hchiếm 20%, H2 chiếm 80%.

Hỗn hợp B: C3H8 chiếm \(\frac{{0,2}}{{0,6}}.100\%  = 33\% \)

Vậy H2 chiếm 67%.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.6 trang 50 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trang Lương
  hỗn hợp x gồm propin và ankin a có tỉ lệ 1 : 1 .cho 0,3 mol y tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu được 46,2 gam kết tủa .Xác định công thức phân tử của a

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Nhân
  Câu 24.Hỗn hợp X gồm axetilen, propan và propilen trong đó propan chiếm 50,738 % khối lượng hỗn hợp. Đốt m gam hỗn hợp X cần 52,864 lít O2 (đktc). Mặt khác 1,1 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,84 mol Br2. Giá trị gần nhất của m làA. 21,68 B. 24,28 C. 19,58 D. 21,78
  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • Âu Dương Thiên Vũ
  Hỗn hợp X gồm metan, etilen, axetilen. Sục 7g X vào dung dịch brom dư thì thấy có 48g brom phản ứng. Cho 7g trên phản ứng vớt bạc nitrat trong ammoniac thì thu được 24g kết tủa. Tính khối lượng mỗi chất trong X?
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nguyễn Ly
  Đốt cháy 1.36g hiđrocacbon A, sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 10g kết tủa trắng. Tìm CTPT A biết hơi 1.7g A có thể tích bằng thể tích của 0.7 g Nitơ cùng điều kiện.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Nhiệt phân 3,36 lít metan ở 1500oC trong vòng 0,1 giây. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khi thu được qua dung dịch AgNO3 trong ammoniac cho đến khi nó không làm mất màu dung dịch thuốc quỳ tím thì thấy thể tích hỗn hợp khí giảm đi 20% so với ban đầu (các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện).

  a) Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân.

  b) Xác định thành phần % về thể tích hỗn hợp thu được sau nhiệt phân.

  c) Hãy đề nghị phương pháp tách axetilen từ hỗn hợp thu được sau nhiệt phân.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)