YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 7 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 7 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình điện li của những chất sau:

a) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M; KOH 0,010M.

Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

b) Các chất điện li yếu: HClO, HNO2.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) Các chất điện li mạnh phân li hoàn toàn nên phương trình điện li và nồng độ các ion trong dung dịch như sau:

Ba(NO3)→ Ba2+ + 2NO3-

0,01M →0,10M → 0,20M

HNO3   →   H+       + NO3-

0,020M → 0,020M →0,020M

KOH     →   K+       +    OH

0,010M →  0,010M →   0,010M

b) Các chất điện li yếu phân li không hoàn toàn nên phương trình điện li như sau:

HClO  H+ + ClO

HNO2  H+ + NO2-

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 7 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON