YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 7 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 7 sách GK Hóa lớp 11

Sự điện li, chất điện li là gì?

Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu?

Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

- Quá trình phân li các chất trong nước ra ion gọi là sự điện li.

- Những chất tan trong nước phân li ra ion gọi là những chất điện li

Ví dụ: Axit, bazơ, muối là những chất điện li.

+ Chất điện li mạnh là các chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Ví dụ: NH4Cl → NH4+ + Cl

+ Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan chỉ phân li một phần ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Ví dụ CH3COOH ⇔ CH3COO + H+

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 7 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON