YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.2 trang 3 SBT Hóa học 11

Bài tập 1.2 trang 3 SBT Hóa học 11

Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ?

A. NaI 2.10−3 M.

B. NaI 1.10−2 M.

C. NaI 1.10−1 M.

D. NaI 1.10−3 M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

NaI → Na+ + I-

Nồng độ ion Na+, I- trong 0,1M nhiều nhất → Dẫn điện tốt nhất

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 3 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF