YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 7 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 7 sách GK Hóa lớp 11

Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện là do nguyên nhân gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

- Các dung dịch HCl, NaOH, NaCl dẫn điện được vì trong dung dịch các chất này có khả năng phân li ra ion làm cho dung dịch dẫn điện.

- Các dung dịch ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện được vì trong dung dịch không có khả năng phân li ra các ion nên dung dịch không dẫn điện.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 7 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF