YOMEDIA
ZUNIA12

Hỗn hợp X gồm \(Al\) và \(Ag. Cho m gam X vào dung dịch \(HCl\) dư, thu được 672 ml khí (đktc). Nếu cho m gam X vào dung dịch \(HNO_3\) đặc, nguội (dư), thu được 448 ml khí (đktc). Giá trị của m là

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(m = 2,7{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Cho \(X\) vào \(HCl\) dư thì xảy ra phản ứng

  \(2Al + 6HCl\xrightarrow{{}}2AlC{l_3} + 3{H_2}\)

  Cho \(X\) vào \(HNO_3\) đặc nguội thì xảy ra phản ứng

  \(Ag + 2HN{O_3}\xrightarrow{{}}AgN{O_3} + N{O_2} + {H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{{H_2}}} = \frac{{0,672}}{{22,4}} = 0,03{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{N{O_2}}} = \frac{{0,448}}{{22,4}} = 0,02{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{Al}} = \frac{2}{3}{n_{{H_2}}} = 0,02{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{Ag}} = {n_{N{O_2}}} = 0,02{\text{ mol}}\)

  \( \to m = {m_{Al}} + {m_{Ag}} = 0,02.27 + 0,02.108 = 2,7{\text{ gam}}\)

    bởi thu trang 02/08/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF