ADMICRO
UREKA

Bài tập 4 trang 7 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 7 sách GK Hóa lớp 11

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do:

A. Sự chuyển dịch của các electron.

B. Sự chuyển dịch của các cation.

C. Sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan.

D. Sự chuyển dịch của cả cation và anion.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Dung dịch chất điện li dẫn điện được do sự chuyển dịch của cả cation và anion.

⇒ Chọn D.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 7 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF