YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 11

Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 11

Trong bốn chất sau, chất nào là chất điện li yếu?

A. H2O

B. HCl

C. NaOH

D. NaCl

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

H2O là chất điện li yếu: H2O ⇄ H+ + OH

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF