YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 11

Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 11

Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?

A. HCl.

B. HF.

C. HI.

D. HBr.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

Ta có tính axit: HF < HCl < HBr < HI

→ Do đó khả năng phân ly ra ion: HF < HCl < HBr < HI

→ Tính dẫn điện của các dung dịch: HF < HCl < HBr < HI

Vậy HF dẫn điện kém nhất

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF