YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 50 ml dung dịch NH4Cl 0,2M vào 75 ml dung dịch NaOH 0,1M được 125 ml dung dịch X. Biết Kb (NH3) = 1,8.10-5, giá trị pH của dung dịch X gần nhất là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(C_{N{H_4}Cl}^o = \frac{{0,05 \times 0,2}}{{0,125}} = 0,08M\);    

  \(C_{NaOH}^o = \frac{{0,075 \times 0,1}}{{0,125}} = 0,06M\)

  NH4Cl + NaOH ⇔ NaCl + NH3 + H2O

   - Sau phản ứng: NH4Cl: 0,02M; NH3: 0,06M

  Xét cân bằng :

  NH3 + H2O ⇔  NH4+ + OH-

  0,06                       0,02

     x                         x            x

  (0,06–x)               (0,02+x)   x               

  \({K_b} = \frac{{[NH_4^ + ][O{H^ - }]}}{{[NH{}_3]}} = \frac{{(0,02 + x)x}}{{0,06 - x}} = 1,{8.10^{ - 5}}\),

   gần đúng \(x = 1,{8.10^{ - 5}} \times \frac{{0,06}}{{0,02}} = 5,{4.10^{ - 5}}M\)  → \(pH = 14 - [ - \lg (5,{4.10^{ - 5}})] = 9,73\)

    bởi Meo Thi 13/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF