YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 95 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 95 sách GK Hóa lớp 11

Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

a) Chất A có tỉ lệ khối hơi so với không khí bằng 2,07.

b) Thể tích hơi của 3,3 gam chất khí X bằng thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất). 

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

a) MA = dA/KK x  = 2,07 x 29,0 = 60,0 (g/mol).

b) Trong cùng điều kiện, thể tích khí tỉ lệ thuận với số mol khí:

VX =  ⇒ nX =  = 0,055 mol ⇒ MX = 3,3: 0,055 = 60 (g/mol) 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 95 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON