ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.6 trang 30 SBT Hóa học 11

Bài tập 21.6 trang 30 SBT Hóa học 11

Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 g hợp chất A cần dùng vừa hết 4,20 lít O2. Sản phẩm cháy gồm có 3,15 g H2O và 3,92 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2. Các thể tích ở đktc. Xác định công thức đơn giản nhất của chất A.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.6

 
 

Theo định luật bảo toàn khối lượng :

mCO2 + mN2 = mA + mO2 − mH2O = 7,3(g)

Đặt số mol COlà a, số mol N2 là b, ta có :

\(\left\{ \begin{array}{l}
a + b = 0,175\\
44a + 28b = 7,3
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
a = 0,15\\
b = 0,025
\end{array} \right.\)

Khối lượng C: 0,150 x 12,0 = 1,80 (g).

Khối lượng H:  \(\frac{{2.3,15}}{{18}} = 0,35g\)

Khối lượng N: 0,0250 x 28,0 = 0,700 (g).

Khối lượng O: 4,48 - 1,80 - 0,35 - 0,700 = 1,60 (g).

Chất A có dạng CxHyNzOt

x : y ; z : t = 0,15 : 0,35 : 0,05 : 0,10 = 3 : 7 : 1 : 2

Công thức đơn giản nhất của A là C3H7NO2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.6 trang 30 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trung Thành

  Đôt cháy hoàn toàn 6g mỗi chất hữu cơ X,Y,Z  đều thu đc 7,2g H2o và13,2g co2. Điều khẳng định nào sau đây là đúng:

  A: X,Y,Z là các anken/xicloankan

  B: X,Y,Z là các đồng đẳng của nhau

  C: X,Y,Z là các đồng phan của nhau

  D: X,Y,Z có cùng CTĐGN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  trang lan

  Đốt cháy hoàn toàn 0,6g hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 2 gam kết tủa và khối lượng bình tăng thêm 1,24 gam. Tỉ khooia của X so với H2 bằng 15. Công thức phân tử của X là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X cần 6,72 lít O2 đktc. Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O hấp thụ hết vào bình Ba(OH)2 có 19,7g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 5,5g. Đun nóng dung dịch thu thêm 9,85g kết tủa. Công thức phân tử của X là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hidrocacbon X mạch hở ( Mx<44) thu được 3 thể tích hơi H2O.có bao nhiêu chất thỏa mãn X.giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1