YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21.6 trang 30 SBT Hóa học 11

Bài tập 21.6 trang 30 SBT Hóa học 11

Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 g hợp chất A cần dùng vừa hết 4,20 lít O2. Sản phẩm cháy gồm có 3,15 g H2O và 3,92 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2. Các thể tích ở đktc. Xác định công thức đơn giản nhất của chất A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.6

Theo định luật bảo toàn khối lượng :

mCO2 + mN2 = mA + mO2 − mH2O = 7,3(g)

Đặt số mol COlà a, số mol N2 là b, ta có :

\(\left\{ \begin{array}{l}
a + b = 0,175\\
44a + 28b = 7,3
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
a = 0,15\\
b = 0,025
\end{array} \right.\)

Khối lượng C: 0,150 x 12,0 = 1,80 (g).

Khối lượng H:  \(\frac{{2.3,15}}{{18}} = 0,35g\)

Khối lượng N: 0,0250 x 28,0 = 0,700 (g).

Khối lượng O: 4,48 - 1,80 - 0,35 - 0,700 = 1,60 (g).

Chất A có dạng CxHyNzOt

x : y ; z : t = 0,15 : 0,35 : 0,05 : 0,10 = 3 : 7 : 1 : 2

Công thức đơn giản nhất của A là C3H7NO2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.6 trang 30 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF