YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 95 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 95 sách GK Hóa lớp 11

Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 88 g/mol. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất của X?

A. C4H10O.             B. C4H8O2.         C. C5H12O          D. C4H10O2.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định & Phương pháp

Áp dụng công thức: \(x:y:z = \frac{{\% C}}{{12}}:\frac{{\% H}}{1}:\frac{{\% O}}{{16}}\)⇒ Xác định được CTĐGN

Có khối mol phân tử của X bằng 88 g/mol ta xác định được CTPT của X

Hướng dẫn:

Số nguyên tử C:  = 4; Số nguyên tử H:  = 8.

Số nguyên tử O:  = 2

⇒ Chọn B. C4H8O2

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 95 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON