YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau:

a) Đốt cháy hoàn toàn 10mg hợp chất hữu cơ X sinh ra 33,85 mg CO2 và 6,95 mg H2O. Tỉ khối hơi của chất đó đối với không khí là 2,69.

b) Đốt cháy hoàn toàn 28,2 mg hợp chất hữu cơ Z và cho sản phẩm sinh ra lần lượt đi qua các bình đựng CaCl2, khan và KOH dư thấy bình CaCl2 tăng thêm 19,4 mg còn bình dựng KOH tăng thêm 80 mg. Mặt khác khi đốt cháy 18,6 mg chất đó sinh ra 2,24 ml nitơ (đktc). Biết rằng phân tử chất đó chỉ chứa một nguyên tử nitơ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
{m_C} = \frac{{12.33,{{85.10}^{ - 3}}}}{{44}} = 9,{23.10^{ - 3}}(g)\\
{m_H} = \frac{{2.6,{{95.10}^{ - 3}}}}{{18}} = 0,{77.10^{ - 3}}(g)
\end{array}\)

⇒ mO = 10.10-3 - (9,23.10-3 + 0,77.10-3) = 0

⇒ Công thức của Y là CxHy

MY = 29.2,96 = 78

\(x:y = \frac{{9,23}}{{12}}:\frac{{0,77}}{1} = 1:1\)

⇒ Công thức đơn giản nhất của Y là (CH)n

Ta có: MY = 78 ⇒ n = 6 ⇒ Công thức cấu tạo của Y l;à C6H6

Câu b:

\(\begin{array}{l}
\% {m_C} = \frac{{{{12.80.10}^{ - 3}}}}{{44.28,{{2.10}^{ - 3}}}}.100\%  = 77,3695\% \\
\% {m_N} = \frac{{28.2,{{24.10}^{ - 3}}}}{{22,4.18,{{6.10}^{ - 3}}}}.100\%  = 15\% \\
\% {m_H} = \frac{{2.19,{{4.10}^{ - 3}}}}{{18.28,{{2.10}^{ - 3}}}}.100\%  = 7,6438\% 
\end{array}\)

%mO = 100% - ( 77,3695 + 15 + 7,6438) = 0%

Công thức của X là CxHyNt

\(x:y:z = \frac{{77,3695}}{{12}}:\frac{{7,64}}{1}:\frac{{15}}{{14}} = 6:7:1\)

Công thức đơn giản nhất của Z là C6H7N

Z chứa 1 nguyên tử N nên CTPT của Z là C6H7N

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON