ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy thiết lập công thức đơn giản nhất từ các số liệu phân tích sau:

a) 70,94%C; 6,4%H; 6,9%N, còn lại là oxi

b) 65,92%C; 7,75%H; còn lại là oxi.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Câu a:

CxHyOzNt

%O = 100 - (70,94 + 6,4 + 6,9) = 15,76%

Ta có: x : y : z =  \(\frac{{70,94}}{{12}}:\frac{{6,4}}{1}:\frac{{15,76}}{{16}}:\frac{{6,9}}{{14}}\)

= 5,91 : 6,4 : 0,99 : 0,49 = 12 : 13 : 2 :1

Công thức đơn giản nhất C12H13O2N

Câu b:

%O = 100 - (65,92 + 7,75) = 26,33%

ta có: x : y : z =  \(\frac{{76,31}}{{12}}:\frac{{10,18}}{1}:\frac{{13,52}}{{14}}\)

= 5,94 : 7,75 : 1,65 = 10 : 14 : 3

Công thức đơn giản nhất C10H14O3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Chai Chai

  Bằng thực nghiệm, khi phân tích 3 hidrocacbon X,Y,Z có cùng số nguyên tử Cacbon, thu dc tỉ lệ số mol nguyên tử C:H ở mỗi chất tương ứng là 1/3; 1/2; và 1. Nhận định nào sau đây sai:

  A/ X và Y chỉ có liên kết xích-ma

  B/ X, Y và Z ko cũng dãy đồng đẳng 

  C/ Z có 2 liên kết pi

  D/ Y, Z làm phai màu thuốc tím

  Giải thích dùm mình với nhaok

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Học Mãi

  14.
  Một hợp chất X chứa các nguyên tố C, H, O, N có phân tử khối bằng 89. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 3a mol CO2, 0,5a mol N2 và
  b mol hơi nước, X có khả năng phản ứng được với axit mạnh. Công thức phân tử của X là

  A. C3H7O2N
  B. C2H5O2N

  C. C3H9O2N
  D. C2H7O2N

  Theo dõi (1) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1