ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao

Phân tích một hợp chất X người ta thu được số liệu sau: 76,31%C; 10,18%H; 13,52%N. Công thức đơn giản nhất của X là:

A. C6H10N

B. C19H22N3

C. C12H22N2

D. C20H32N3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Chọn D.

Ta có: x : y : z =  \(\frac{{76,31}}{{12}}:\frac{{10,18}}{1}:\frac{{13,52}}{{14}}\)

=  6,36 : 10,18 : 0,97 = 20 :33 :3

Công thức đơn giản nhất C20H33O3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1