YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao

Phân tích một hợp chất X người ta thu được số liệu sau: 76,31%C; 10,18%H; 13,52%N. Công thức đơn giản nhất của X là:

A. C6H10N

B. C19H22N3

C. C12H22N2

D. C20H32N3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Chọn D.

Ta có: x : y : z =  \(\frac{{76,31}}{{12}}:\frac{{10,18}}{1}:\frac{{13,52}}{{14}}\)

=  6,36 : 10,18 : 0,97 = 20 :33 :3

Công thức đơn giản nhất C20H33O3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON