ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.2 trang 29 SBT Hóa học 11

Bài tập 21.2 trang 29 SBT Hóa học 11

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản nhất thì bao giờ cũng có cùng công thức phân tử.

B. Hai hợp chất có công thức đơn giản nhất khác nhau vẫn có thể có cùng công thức phân tử.

C. Hai hợp chất có cùng công thức phân tử thì bao giờ cũng có cùng công thức đơn giản nhất.

D. Hai hợp chất có công thức phân tử khác nhau thì bao giờ cũng có công thức đơn giản nhất khác nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.2

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.2 trang 29 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trịnh Trung Hiếu
  Sau khi đốt cháy hoàn toàn 0,75 lít hỗn hợp chất hữu cơ A và khí CO2 bằng 3,75 lít Oxi lấy dư người ta thu được 5,1 lít hỗn hợp khí B. Nếu làm ngưng tụ hỗn hợp khí B thì thể tích hỗn hợp còn lại 2,7 lít và tiếp tục cho qua 1,7 lít dung dịch NaOH 1M thì chỉ còn lại 0,75 lít khí. Các thể tích đều đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định công thức phân tử của A?
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Lê Yến Nhi

  Hãy phân tích tên các chất sau thành phần thế (nếu có) + tên mạch cacbon chính + tên phần định mức.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Gọi tên các hợp chất sau theo danh pháp gốc – chức.

  CH3 CH2-Br;CH3-CO-O-CH3;CH3CH2-O-CH2 CH3;(CH3)2SO4

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Những hợp chất nào dưới đây có cùng nhóm chức? Hãy viết công thức của chúng dưới dạng R – nhóm chức và dùng công thức ở dạng đó để viết Phương trình hóa học (nếu có) của chúng với naOH (dựa vào tính chất hóa học của etanol và axit axetic):

  C2H5COOH;CH3CH2OH;CH3COOH;CH3CH2CH2OH.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1