ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao

Vitamin A (retinol) có công thức phân tử C20H30O. Vitamin C có công thức phân tử là C6H8O6.

a) Viết công thức đơn giản nhất của mỗi chất,

b) Tính tỉ lệ % vế khối lượng và tỉ lệ % số nguyên tử các nguyên tố ở vitamin A và vitamin C.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Câu a:

Công thức đơn giản nhất của vitamin A: C20H30O; vitamin C là C3H4O3

Câu b:

Tỉ lệ phần trăm khối lượng C, H, O trong vitamin A.

\(\begin{array}{l}
\% {m_C} = \frac{{12.20.100\% }}{{12.20 + 30 + 16}} = 83,92\% \\
\% {m_H} = \frac{{30.100\% }}{{286}} = 10,94\% \\
\% {m_O} = 100\%  - (83,92 + 10,94) = 5,59\% 
\end{array}\)

Tỉ lệ phân trăm số nguyên tử các nguyên tố C, H, O trong vitamin A.

\(\begin{array}{l}
\% {n_C} = \frac{{20.100\% }}{{51}} = 39,22\% \\
\% {n_H} = \frac{{30.100\% }}{{51}} = 58,82\% \\
\% {m_O} = 100\%  - (39,22 + 58,82) = 1,96\% 
\end{array}\)

Các em học sinh làm tương tự với vitamin C (C6H8O6

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 118 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Chai Chai

  Bằng thực nghiệm, khi phân tích 3 hidrocacbon X,Y,Z có cùng số nguyên tử Cacbon, thu dc tỉ lệ số mol nguyên tử C:H ở mỗi chất tương ứng là 1/3; 1/2; và 1. Nhận định nào sau đây sai:

  A/ X và Y chỉ có liên kết xích-ma

  B/ X, Y và Z ko cũng dãy đồng đẳng 

  C/ Z có 2 liên kết pi

  D/ Y, Z làm phai màu thuốc tím

  Giải thích dùm mình với nhaok

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Học Mãi

  14.
  Một hợp chất X chứa các nguyên tố C, H, O, N có phân tử khối bằng 89. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 3a mol CO2, 0,5a mol N2 và
  b mol hơi nước, X có khả năng phản ứng được với axit mạnh. Công thức phân tử của X là

  A. C3H7O2N
  B. C2H5O2N

  C. C3H9O2N
  D. C2H7O2N

  Theo dõi (1) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1