ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.4 trang 30 SBT Hóa học 11

Bài tập 21.4 trang 30 SBT Hóa học 11

Để đốt cháy hoàn toàn 2,85 g chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 4,20 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O theo tỉ lệ 44 : 15 về khối lượng.

1. Xác định công thức đơn giản nhất của chất X.

2. Xác định công thức phân tử của X biết rằng tỉ khối hơi của X đối với C2H6 là 3,80.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.4

 
 

1. mCO2 + mH2O = mX + mO2 = 2,85 + 32,0 = 8,85 (g)

Mặt khác mCO2: mH2O = 44 : 15.

Từ đó tìm được: mCO2 = 6,60g và mH2O = 2,25g.

Khối lương C:  \(\frac{{12.6,6}}{{44}} = 1,8g\)

Khối lượng H:  \(\frac{{2.2,25}}{{18}} = 0,25g\)

Khối lượng O: 2,85 - 1,80 - 0,25 = 0,80 (g).

Chất X có dạng CxHyOz

x : y : z = 0,150 : 0,25 : 0,050 = 3 : 5 : 1

Công thức đơn giản nhất của X là C3H5O.

2, M= 3,80 x 30,0 = 114,0 (g/mol)

(C3H5O)= 114; 57n = 114 ⇒ n = 2.

Công thức phân tử C6H10O2.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.4 trang 30 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1