YOMEDIA

Bài tập 6 trang 95 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 95 sách GK Hóa lớp 11

Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 31. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z?

A. CH3O.              B. C2H6O2.            C. C2H6O.             D. C3H9O3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định & Phương pháp

Giả thiết về tỉ lệ khối hơi so với một chất nào đó dùng để xác định Phân tử khối của một chất.

\({d_{A/B}} = \frac{{{M_A}}}{{{M_B}}}\)

Trong trường hợp đề cho tỉ khối hơi so với không khí ta tính được MA

\({d_{A/B}} = \frac{{{M_A}}}{{{M_B}}} = \frac{{{M_A}}}{{29}} \Rightarrow {M_A} = {d_{A/B}}.29\)

Hướng dẫn

MZ = 31 x 2 = 62 (g/mol)

CTPT của Z: (CH3O)n.

Ta có: 31.n = 62 ⇒ n = 2 ⇒ CTPT của Z là C2H6O2.

⇒ Chọn B. C2H6O2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 95 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Yến Nhi

  Những hợp chất nào dưới đây có cùng nhóm chức? Hãy viết công thức của chúng dưới dạng R – nhóm chức và dùng công thức ở dạng đó để viết Phương trình hóa học (nếu có) của chúng với naOH (dựa vào tính chất hóa học của etanol và axit axetic):

  C2H5COOH;CH3CH2OH;CH3COOH;CH3CH2CH2OH.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Dựa vào tính chất hóa học của CH2=CH2 và CH≡CH (đã học ở lớp 9) hãy viết Phương trình hóa học khí cho CH3-CH=CH-CH3 và CH3 C≡C-CH3 tác dụng với Br2, H2 và cho biết những nhóm nguyên tử nào trong phân tử của hai hợp chất trên đã gây nên các phản ứng đó.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA