YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 95 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 95 sách GK Hóa lớp 11

Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 31. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z?

A. CH3O.              B. C2H6O2.            C. C2H6O.             D. C3H9O3.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định & Phương pháp

Giả thiết về tỉ lệ khối hơi so với một chất nào đó dùng để xác định Phân tử khối của một chất.

\({d_{A/B}} = \frac{{{M_A}}}{{{M_B}}}\)

Trong trường hợp đề cho tỉ khối hơi so với không khí ta tính được MA

\({d_{A/B}} = \frac{{{M_A}}}{{{M_B}}} = \frac{{{M_A}}}{{29}} \Rightarrow {M_A} = {d_{A/B}}.29\)

Hướng dẫn

MZ = 31 x 2 = 62 (g/mol)

CTPT của Z: (CH3O)n.

Ta có: 31.n = 62 ⇒ n = 2 ⇒ CTPT của Z là C2H6O2.

⇒ Chọn B. C2H6O2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 95 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON