RANDOM

Bài tập 1 trang 145 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 145 sách GK Hóa lớp 11

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C4H6 và C5H8.

b) Viết công thức cấu tạo của các ankin có tên sau: pent-2-in; 3-metylpent-1-in; 2,5-đimetylhex-3-in

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Câu a:

\(\\ C_{4}H_{6}: CH_{3}-CH_{2}-C \equiv CH: \ but - 1 - in \\ CH_{3}-C=C-CH_{3}: \ but-2-in \\ C_{5}H_{8}: CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-C \equiv CH: \ pent - 1- in \\ CH_{3}-CH_{2}-C \equiv C- CH_{3}: \ pent - 2 - in \\ \begin{matrix} CH_{3}-CH-C \equiv CH \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} : 3-metyl \ pent - 1- in \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

Câu b:

\(\\ CH_{3}-CH_{2}-C \equiv C - CH_{3}: \ pent - 2 - in \\ \begin{matrix} CH_{3} - CH - C \equiv CH \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ :3 - metyl \ pent-1-in \\ \ \\ \ \end{matrix} \\ \begin{matrix} CH_{3} - CH-C \equiv C - CH - CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ CH_{3} \end{matrix} \begin{matrix} : \ 2,5 - dimetylhex - 3 - in \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 145 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Yến Nhi

  Nhiệt phân 3,36 lít metan ở 1500oC trong vòng 0,1 giây. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khi thu được qua dung dịch AgNO3 trong ammoniac cho đến khi nó không làm mất màu dung dịch thuốc quỳ tím thì thấy thể tích hỗn hợp khí giảm đi 20% so với ban đầu (các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện).

  a) Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân.

  b) Xác định thành phần % về thể tích hỗn hợp thu được sau nhiệt phân.

  c) Hãy đề nghị phương pháp tách axetilen từ hỗn hợp thu được sau nhiệt phân.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Bảng phẩn ứng hóa học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau:

  a) Etan; etilen và axetilen

  b) Butadien và but-1-en

  c) But-1-en và but-2-en.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA