YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 145 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 145 sách GK Hóa lớp 11

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C4H6 và C5H8.

b) Viết công thức cấu tạo của các ankin có tên sau: pent-2-in; 3-metylpent-1-in; 2,5-đimetylhex-3-in

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Câu a:

\(\\ C_{4}H_{6}: CH_{3}-CH_{2}-C \equiv CH: \ but - 1 - in \\ CH_{3}-C=C-CH_{3}: \ but-2-in \\ C_{5}H_{8}: CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-C \equiv CH: \ pent - 1- in \\ CH_{3}-CH_{2}-C \equiv C- CH_{3}: \ pent - 2 - in \\ \begin{matrix} CH_{3}-CH-C \equiv CH \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} : 3-metyl \ pent - 1- in \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

Câu b:

\(\\ CH_{3}-CH_{2}-C \equiv C - CH_{3}: \ pent - 2 - in \\ \begin{matrix} CH_{3} - CH - C \equiv CH \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ :3 - metyl \ pent-1-in \\ \ \\ \ \end{matrix} \\ \begin{matrix} CH_{3} - CH-C \equiv C - CH - CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ CH_{3} \end{matrix} \begin{matrix} : \ 2,5 - dimetylhex - 3 - in \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 145 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON