ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 14 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 14 sách GK Hóa lớp 10

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị:  chiếm 98,89% và  chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là:

A, 12,500.                  B. 12,011.                      C. 12,022.                 D. 12,055.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình hoặc sơ đồ đường chéo

\(\overline A = \frac{{{A_1}.x + {A_2}.y}}{{100}} = \frac{{12.98,89 + 13.1,11}}{{100}} = 12,0111\)

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là 12,011

⇒ Chọn B.

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 14 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1