RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 14 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 14 sách GK Hóa lớp 10

Hãy xác định diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau: \(_{3}^{7}\textrm{Li}\) ; \(_{9}^{19}\textrm{F}\) ; \(_{12}^{24}\textrm{Mg}\) ; \(_{20}^{40}\textrm{Ca}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

-  \(_{3}^{7}\textrm{Li}\)

Điện tích hạt nhân nguyên tử: 3+

+ Số proton: 3

+ Số notron: 7 - 3 = 4

+ Số electron: 3

+ Nguyên tử khối: 7

\(_{9}^{19}\textrm{F}\)

Điện tích hạt nhân nguyên tử: 9+

+ Số proton: 9

+ Số notron: 19 - 9 = 10

+ Số electron: 9

+ Nguyên tử khối: 19

- \(_{12}^{24}\textrm{Mg}\)

Điện tích hạt nhân nguyên tử: 12+

+ Số proton: 12

+ Số notron: 24 - 12 = 12

+ Số electron: 12

+ Nguyên tử khối: 24

- \(_{20}^{40}\textrm{Ca}\)

Điện tích hạt nhân nguyên tử: 20+

+ Số proton: 20

+ Số notron: 40 - 20 = 20

+ Số electron: 20

+ Nguyên tử khối: 40

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 14 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)