YOMEDIA

Bài tập 4 trang 14 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 14 sách GK Hóa lớp 10

Hãy xác định diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau: \(_{3}^{7}\textrm{Li}\) ; \(_{9}^{19}\textrm{F}\) ; \(_{12}^{24}\textrm{Mg}\) ; \(_{20}^{40}\textrm{Ca}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

-  \(_{3}^{7}\textrm{Li}\)

Điện tích hạt nhân nguyên tử: 3+

+ Số proton: 3

+ Số notron: 7 - 3 = 4

+ Số electron: 3

+ Nguyên tử khối: 7

\(_{9}^{19}\textrm{F}\)

Điện tích hạt nhân nguyên tử: 9+

+ Số proton: 9

+ Số notron: 19 - 9 = 10

+ Số electron: 9

+ Nguyên tử khối: 19

- \(_{12}^{24}\textrm{Mg}\)

Điện tích hạt nhân nguyên tử: 12+

+ Số proton: 12

+ Số notron: 24 - 12 = 12

+ Số electron: 12

+ Nguyên tử khối: 24

- \(_{20}^{40}\textrm{Ca}\)

Điện tích hạt nhân nguyên tử: 20+

+ Số proton: 20

+ Số notron: 40 - 20 = 20

+ Số electron: 20

+ Nguyên tử khối: 40

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 14 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA