YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 14 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 14 sách GK Hóa lớp 10

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị  trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ có đồng vị  và )? (Cho khối lượng riêng của nước là 1 g/ml).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Gọi % đồng vị  là a:

 = 1,008 ⇒ a = 0,8; % là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

 = 16 + 2,016 = 18,016u

→ Khối lượng của 1 mol H2O là 18,016g.

Số nguyên tử H có trong 1ml H2O

 = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử  chiếm:  = 5,325.1020 nguyên tử.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 14 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON