YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 13 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 13 sách GK Hóa lớp 10

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:

A. Số khối.

B. Số notron.

C. Số proton.

D. Số notron và số proton.

Chọn đáp án đúng.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 13 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1