YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 14 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 tr 14 sách GK Hóa lớp 10

Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị: 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

\({\overline M _{Ar}} = \frac{{40.99,6 + 0,063.38 + 0,337.36}}{{100}} = 39,985\)

22,4 lít Ar ở đktc có khối lượng 39,985 g

x lít Ar ở đktc có khối lượng 10 g

⇒ x= 5,602 lít

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 14 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON