YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 14 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 14 sách GK Hóa lớp 10

Đồng có hai đồng vị  \(_{29}^{65}\textrm{Cu}\) và \(_{29}^{63}\textrm{Cu}\). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Gọi x là thành phần % của đồng vị 65Cu. Ta có:

\(\frac{{65x + 63.(100 - x)}}{{100}} = 63,54\)

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy thành phần 63Cu là 73%.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 14 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON