YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 13 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 13 sách GK Hóa lớp 10

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ các đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:

A. Số khối.

B. Số hiệu nguyên tử Z.

C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

Chọn đáp án đúng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ các đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết số khối A và số hiệu nguyên tử Z

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 13 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 13 SGK Hóa học 10

Bài tập 3 trang 14 SGK Hóa học 10

Bài tập 4 trang 14 SGK Hóa học 10

Bài tập 5 trang 14 SGK Hóa học 10

Bài tập 6 trang 14 SGK Hóa học 10

Bài tập 7 trang 14 SGK Hóa học 10

Bài tập 8 trang 14 SGK Hóa học 10

Bài tập 2.10 trang 6 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.1 trang 5 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.2 trang 5 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.3 trang 5 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.4 trang 6 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.5 trang 6 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.6 trang 6 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.7 trang 6 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.8 trang 6 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.9 trang 6 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.11 trang 7 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.12 trang 7 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.13 trang 7 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.14 trang 7 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.15 trang 7 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.16 trang 7 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.17 trang 8 SBT Hóa học 10

Bài tập 2.18 trang 8 SBT Hóa học 10

Bài tập 1 trang 11 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 11 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 11 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 11 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 11 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 14 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 14 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 14 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 14 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 14 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 14 SGK Hóa học 10 nâng cao

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON