ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 13 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 13 sách GK Hóa lớp 10

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ các đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:

A. Số khối.

B. Số hiệu nguyên tử Z.

C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

Chọn đáp án đúng.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ các đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết số khối A và số hiệu nguyên tử Z

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 13 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1