YOMEDIA

Bài tập 3 trang 127 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 127 sách GK Hóa lớp 10

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng: 

a) Oxi và ozon đều có tính oxi hóa.

b) Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a:

Oxi và ozon đều có tính oxi hóa

1) Tác dụng với kim loại, oxi tác dụng với hầu hết các kim loại trừ Pt, Au, Ag,… còn ozon tác dụng với hầu hết các kim loại trừ Au và Pt.

3Fe + 2O2 → Fe3O4

2Ag + O3 → Ag2O + O2

(2) Tác dụng với phi kim

Oxi, ozon tác dụng với các nguyên tố phi kim (trừ halogen)

4P + 5O2 → 2P2O5

2C + 2O3 → 2CO2 + O2

(3) Tác dụng với hợp chất

Oxi và ozon tác dụng với nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ.

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

Câu b:

Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi

 • Ozon là một trong số những chất có tính oxi hóa mạnh và mạnh hơn O2
 • O2 không oxi hóa được Ag, nhưng O3 oxi hóa Ag thành Ag2O:

2Ag + O3 → Ag2O + O2

 • O2 không oxi hóa được I- nhưng O3 oxi hóa I- thành I2.

2KI + O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2

Giải thích:

 • Khi tham gia phản ứng, nguyên tử O dễ dàng nhận thêm 2e. nguyên tố oxi có độ âm điện lớn (3,5), chỉ kém flo (4). Do vậy, oxi là nguyên tố phi kim rất hoạt động có tính oxi hóa mạnh.
 • So với phân tửu O2, phân tử O3 rất kém bền, dễ biến đổi phân hủy

O3 → O2 + O; 2O → O2

 • Oxi dạng nguyên tửu hoạt đồng hóa học mạnh hơn oxi ở dạng phân tử cho nên ozzon hoạt động hơn oxi.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 127 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Ngoc Nga

  Đốt cháy 12 tấn cacbon cần bao nhiêu m3 không khí. biết rằng khí oxi chiếm \(\dfrac{1}{5}\)V không khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế được 6,72 lít khí oxi ở đktc,biết hiệu suất phản ứng đạt được 80%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra khi đốt ngọn lửa đang cháy vào lọ đựng khí oxi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  1.Cho 3,6g kim loai X tac dung vua du voi 5,6 lit hon hop khi gom oxi va hidro co ti khoi so voi hidro la 5,5. Xac dinh kim loai X? Biet kim loai X chi tac dung voi O2

  2.Cho 9,66g Na tac dung voi 5,88 lit hon hop oxi va nito (dktc) (trong do oxi chiem 80% ve the tich ).Biet Na chi tac dung voi O2

  a) Hay tinh khoi luong Na2O thu duoc, biet nito khong phan ung

  b) Hay cho biet hon hop khi sau phan ung nang hay nhe hon hon hop khi truoc phan ung

  3.Thuc hien phan ung giua 10,8g kim loai B voi 17,92 lit hon hop O2 va CO2 (dktc) co ti khoi so voi hidro la 18,25. Sau phan ung thu duoc hon hop khi co ti khoi so voi hidro la 19,6. Xac dinh B? Biet kim loai B chi phan ung voi O2.

  4.Cho 11,2g Fe tac dung voi 150g hon hop gom HCL va H2SO4 thi thu duoc 4480 ml H2 (dktc). Fe +HCL------->FeCl2 + H2 ;Fe+H2SO4 ----->FeSO4 + H2

  a)Chung minh Fe het

  b)Tinh tong khoi luong hai muoi thu duoc biet the tich H2 sinh ra o hai phan ung la nhu nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA