ADMICRO
VIDEO

Bài tập 29.15 trang 66 SBT Hóa học 10

Bài tập 29.15 trang 66 SBT Hóa học 10

Có các chất khí không màu sau là: hiđro clorua, cacbonic, oxi, ozon.

Hãy nêu phương pháp hoá học để phân biệt các khí trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.15

+ Dùng giấy quỳ tím tẩm nước để nhận ra khí HCl

+ Dùng nước vôi trong để nhận ra khí CO2

+ Dùng dung dịch chứa hỗn hợp KI và hồ tinh bột để nhận ra ozon

+ Khí còn lại là oxi

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.15 trang 66 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON