ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 166 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 166 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hiđro peoxit có thể tham gia những phản ứng hóa học:

H2O+ 2KI → I2 + 2KOH

H2O2 + Ag2O → 2Ag + H2O + O2

Tính chất của H2O2 được diễn tả đúng nhất là:

A. hiđro peoxit chỉ có tính oxi hóa.

B. hiđro peoxit chỉ có tính khử.

C. hiđro peoxit không có tính oxi hóa, không có tính khử.

D. hiđro peoxit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

hiđro peoxit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 166 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON