ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 166 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 166 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hỗn hợp khí A gồm có O2 và O3, tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với hiđro là 19,2. Hỗn hợp khí B gồm có H2 và CO, tỉ khối của hỗn hợp khí B đốí với hiđro là 3,6.

a) Tính thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp A và hỗn hợp B.

b) Tính số mol hỗn hợp khí A cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp khí B. Các thể tích khí được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Câu a:

Đặt số mol O2 và O3 trong hỗn hợp A lần lượt là a mol và b mol.

Xét 1 mol hỗn hợp A ⇒ a + b = 1 (∗)

Theo đề bài ta có:

\({\overline M _A} = \frac{{32a + 48b}}{{(a + b)}} = 19,2.2 = 38,4(**)\)

Giải hệ (∗) và (∗∗) ta được a = 0,6; b = 0,4 ⇒ %VO2 = 60%; %VO3 = 40%.

Giải tương tự ta tính được hỗn hợp B: %VH2 = 80%; %VCO = 20%

Câu b:

Các phản ứng xảy ra:

2H2 + O2 → 2H2O (1)

2CO +O2 → 2CO(2)

3H2 + O3 → 3H2O (3)

3CO + O3 → 3CO2 (4)

Đặt số mol của A cần dùng để đốt cháy 1 mol B là x mol

\(\left\{ \begin{array}{l} {n_{{O_2}}} = 0,6xmol\\ {n_{{O_3}}} = 0,4xmol \end{array} \right.\)

Trong 1 mol hỗn hợp B

\(\left\{ \begin{array}{l} {n_{{H_2}}} = 0,8mol\\ {n_{CO}} = 0,2mol \end{array} \right.\)

Từ (1), (2), (3) và (4)

\(\left\{ \begin{array}{l} {n_{{H_2}pu}} = {n_{{H_2}O}} = 0,8mol\\ {n_{COpu}} = {n_{C{O_2}}} = 0,2mol \end{array} \right.\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mA + mB = mCO2 + mH2O = 0,8.18 + 0,2.44 = 23,2 g

mB = 0,8.2 + 0,2.28 = 7,2 g

⇒ mA = 23,2 - 7,2 = 16g = 32.0,6x + 48.0,4x ⇒ x = 5/12 ≈ 0,416 (mol)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 166 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Choco Choco

  Anh/chị nào biết chỉ em bài này với.

  Đốt cháy m gam hỗn hợp (A) gồm C và FeS2 trong V lít O2, sau phản ứng thu được chất rắn (B) và 16,8 lít hỗn hợp khí (C). Cho (C) qua dung dịch dung dịch Br2 dư, còn lại hỗn hợp khí (D). Cho (D) qua dung dịch HI, tạo ra tối đa 25,4 gam chất kết tủa. Khí ra khỏi bình HI hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 59,1 gam kết tủa (biết các phản ứng đều hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc).

  a. Viết các phương trình hóa học xẩy ra.

  b. Tính m và V.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Tra xanh

  Anh/Chị ơi, cho em hỏi bài tập này làm sao ạ? Em cảm ơn.

  Nung nóng 30,005 gam hỗn hợp X gồm KMnO4, KClO3 và MnO2, sau một thời gian thu được khí oxi và 24,405 gam chất rắn Y gồm K2MnO4, MnO2, KMnO4, KCl. Để phản ứng hoàn toàn Y cần vừa đủ 2,0 lít dung dịch chứa HCl 0,4M thu được 4,844 lít khí Cl2 (đktc). Phần trăm KMnO4 bị nhiệt phân là

  A. 75,72 %.                    B. 52,66 %.                    C. 72,92 %.                    D. 63,19 %.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)