YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.9 trang 65 SBT Hóa học 10

Bài tập 29.9 trang 65 SBT Hóa học 10

a) Cho biết tên hai dạng thù hình của nguyên tố oxi.

b) So sánh tính chất hoá học của hai dạng thù hình. Dẫn ra PTHH để minh hoạ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.9

a) hai dạng thù hình của nguyên tố oxi là oxi Ovà ozon O3

b) So sánh tính chất hoá học của oxi và ozon

Oxi Ozon

a. Tác dụng với kim loại

Tác dụng với hầu hết kim loại (trừ Ag, Au và Pt) → oxit. Các phản ứng thường xảy ra ở nhiệt độ cao.

2Mg + O2 → 2MgO

3Fe + O2 → Fe3O4

b. Tác dụng với phi kim

- Oxi phản ứng với hầu hết các phi kim (trừ halogen) tạo thành oxit axit hoặc oxit không tạo muối.

- Các phản ứng thường xảy ra ở nhiệt độ cao.

S + O2 → SO2

C + O2 → CO2

2C + O→ 2CO

N2 + O2

c. Tác dụng với hợp chất có tính khử

2CO + O2 → 2CO2

4FeS+ 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

Có tính oxi hóa mạnh hơn Oxi:

O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2

2Ag + O3 → Ag2O + O2 (phản ứng xảy ra ngay ở nhiệt độ thường).

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.9 trang 65 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF