YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 35 SBT Địa lí 12

Bài tập 2 trang 35 SBT Địa lí 12

Trong tổng diện tích đất có rừng ở nước ta, chiếm tỉ lệ lớn nhất là

A. rừng giàu.

B. rừng nghèo và rừng mới phục hồi.

C. rừng trồng chưa khai thác được.

D. rừng nguyên sinh. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Trong tổng diện tích đất có rừng ở nước ta, chiếm tỉ lệ lớn nhất là rừng nghèo và rừng mới phục hồi.

Chọn B.

 

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 35 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1